STUDOMAT

ISVU - Informacijski Sustav Visokih Učilišta RH

 

Informacije i upute o studomatu i ISVU sustavu

Studomat je informacijski sustav koji omogućava sistematizaciju i evidenciju podataka te komunikaciju subjekata unutar sveučilišne zajednice u Republici Hrvatskoj. Studomat je posebno namijenjen studentima. Studenti putem studomata mogu:

 • prijaviti ili odjaviti ispite
 • pregledavati raspored za ispit u pismenom obliku
 • pregledati rezultate pismenih ispita
 • vidjeti raspored za usmeni ispit
 • studenti putem studomata upisuju akademsku godinu
 • mogu izabrati izborne predmete
 • zatražiti ispis raznih potvrda
 • vidjeti stanje svojih financijskih obveza prema sveučilištu i fakultetu

Kako napisati nešto i zaraditi 100 USD po objavljenom tekstu


Putem studomata studenti mogu pregledavati svoje podatke koji su evidentirani u bazi
podataka. Radi se o podacima kao što su::

 • Osobni podaci
 • Upisani semestri na fakultetu
 • Predmeti koje su upisali
 • Ispiti koje su položili
 • Obveze plaćanja
 • Prava u vezi studentske prehrane

Studomatu se može pristupiti putem internetskog kioska koji se nalazi na samom fakultetu ili putem interneta sa bilo kojeg kompjutera koje ima internet vezu. Ako se pristupa putem interneta onda se mora otići na adresu studomata https://www.isvu.hr/studomat/aplikacija/

studomat pocetna stranica

Šifra, Zaporka
Da bi koristili studomat potrebno vam je korisničko ime tzv.JMBAG i šifra. Kada prvi put uopće budete koristili studomat biti će vam potreban aktivacijski kod, a kasnije ćete koristiti šifru. Aktivacijski kod dobiva se u studentskoj referadi na fakultetu. Nakon što se prvi puta ulogirate pomoću aktivacijskog koda, morate izmijeniti dobiveni aktivacijski kod u šifru koju vi odaberete. Sve ovo obavljate putem i u okviru aplikacije studomata. U slučaju gubitka aktivacijskog koda ili kasnije vaše šifre obratite se u referadu na matičnom učilištu.

Izmjena lozinke
Studenti kasnije mogu mijenjati svoju lozinku. Da bi promijenili vašu lozinku iliti šifru morate se ulogirati u studomat. Morate potom odabrati Korisničke opcije, te selektirati Izmjena lozinke. Unesete dotadašnju lozinku i odaberete opciju Dalje. Zatim unesete vašu novu šifrui ponovo odaberete opciju Dalje. na kraju još jedanput unesite vašu novu lozinku i odaberite opciju Promijeni, nakon čega će se prikazati poruka da je lozinka promijenjena.

kiosk studomat

Kiosk Studomat

Česta pitanja

Studenti često pitaju da li je webomat i studomat isto? Ne,webomat koriste isključivo studenti upisani prije akademske godine 2005/2006. Svi studenti upisani u akademskoj godini 2005/2006 i kasnije, nalaze se u ISVU sustavu te trebaju koristiti studomat na adresi https://www.isvu.hr/studomat/aplikacija

Studenti često pitaju da li je isvu studomat isto što i studomat? Da, radi se o jednom te istom.

Studenti često traže: studomat efzg, studomat fpz, efos studomat, foi studomat, studomat fer, studomat fesb, ffzg studomat, etfos studomat, efri studomat, fpzg studomat. Treba reći da ne postoje razni studomati za razne fakultete. Studomat je jedan i jedinstven. Predstavlja jedinstven sustav svih visokih učilišta u RH, dakle studomat je jedinstven za sve fakultete i visoka učilišta u Hrvatskoj.

Korisni linkovi:

Informacijski sustav visokih učilišta u RH http://www.isvu.hr/

CarNet http://www.carnet.hr/

 

Fakulteti u Zagrebu

Pravni fakultet u Zagrebu http://www.pravo.hr/

FER Zagreb http://www.fer.hr/

Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb http://www.fsb.hr/

Građevinski fakultet Zagreb http://www.grad.hr/

Arhitektonski fakultet Zagreb http://www.arhitekt.hr/

Filozofski fakultet Zagreb http://www.ffzg.hr/

Fakultet političkih znanosti Zagreb http://www.fpzg.hr/

Fakultet prometnih znanosti Zagreb http://www.fpz.hr/

Ekonomski fakultet Zagreb http://www.efzg.hr/

Akademija dramskih umjetnosti Zagreb http://www.adu.hr/

Medicinski fakultet Zagreb http://www.mef.hr/

PMF Zagreb http://www.pmf.hr/

Katolički Bogoslovni Fakultet Zagreb http://www.kbf.hr/

Prehrambeno biotehnološki fakultet http://www.pbf.hr/

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije http://www.fkit.hr/

Policijska akademija http://www.mup.hr/4542.aspx

Agronomija Zagreb http://www.agr.hr/

Učiteljski fakultet Zagreb http://www.ufzg.hr/

Šumarski fakultet Zagreb http://www.sumfak.hr/

Fakulteti u Splitu

Pravni fakultet u Splitu http://www.pravst.hr/

FESB Split http://www.fesb.hr/

Građevinsko arhitektonski fakultet Split http://www.gradst.hr/

Filozofski fakultet Split http://www.ffst.hr/

Ekonomski fakultet Split http://www.efst.hr/

Pomorski fakultet u Splitu http://www.pfst.hr/

Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu http://www.ktf-split.hr/

PMF Split http://www.pmfst.hr/

Kineziološki fakultet Split http://www.kifst.hr/

Katolički bogoslovni fakultet Split http://www.kbf-st.hr/

Medicinski fakultet Split http://www2.mefst.hr/

Fakulteti u Rijeci

Pravni fakultet u Rijeci http://www.pravri.hr/

Građevinski fakultet Rijeka http://master.gradri.hr/

Ekonomski fakultet Rijeka http://www.efri.hr/

Fakultet za turistički i hotelski menadžment http://www.fthm.uniri.hr/

Fakulteti u Osijeku

Pravni fakultet u Osijeku http://www.pravos.hr/

Filozofski fakultet Osijek http://www.ffos.hr/

Građevinski fakultet Osijek http://www.gfos.hr/

Ekonomski fakultet Osijek http://www.efos.hr/

Poljoprivredni fakultet u Osijeku http://www.pfos.hr/

Elektrotehnički fakultet Osijek http://www.etfos.hr/

Medicinski fakultet Osijek http://www.mefos.hr/

Prehrambeno - tehnološki fakultet Osijek http://www.ptfos.hr/

Fakulteti Zadar

Sveučilište u Zadru http://www.unizd.hr/

Freemail.net.hr

VIDEO - uživo pogledajte kako se može zaraditi

©Copyright ReliableAnswer Media 2010

Studomat - prijava ispita

Studomat - odjava ispita

Studomat - ispiti u tijeku

Studomat - ispitni rokovi

Studomat - potvrde

Studomat - osobni podaci

Studomat - status predmeta

Studomat - pravo na prehranu

Studomat - pregled školarina

Studomat - email opcije

Studomat - obavijesti

Studomat - upis godine

Studomat - završetak studija

 

Video: Tihomir Purda - Ja sam Hajdukovac